Specialist in Neurodynamica

Specialist in Neurodynamica

Binnen onze praktijk is Jurjen Keizer als manueeltherapeut Maitland® gespecialiseerd in ‘neurodynamica’.

De term ‘Neurodynamica’ heeft te maken met beweeglijkheid van zenuwen door het lichaam. Wanneer er een probleem ontstaat van de zenuw in relatie tot zijn omgeving, kan dat leiden tot vervelende pijn en/of klachten bv in schouders, armen of benen, handen en voeten. Door de omgeving van de zenuw of de zenuw zelf te behandelen, kunnen klachten vanuit verstoorde neurodynamica goed behandeld worden.

Binnen de manuele therapie Maitland® neemt de neurodynamica een belangrijke plaats in. De neurodynamica wordt ingezet zowel in het onderzoek als in de behandeling.

“neurodynamica biedt een breder aanbod van behandelmogelijkheden en misschien nog belangrijker: patiënten worden meer betrokken bij de behandeling, omdat veranderingen snel merkbaar zijn”, aldus Jurjen.

Neurodynamica wordt tegenwoordig gezien als iets nieuws, toch bestaat de neurodynamica als bijna 20 jaar, maar werd vaak door Maitland-therapeuten ingezet. Het is positief dat de neurodynamica binnen de reguliere fysiotherapie een prominentere plaats krijgt.