Looptherapie bij Claudicatio Intermittens / PAV

Looptherapie bij Claudicatio Intermittens / PAV

Collega Alex is geschoold in de begeleiding van mensen met perifeer arterieel vaatlijden, ook wel claudicatio intermittens of etalagebenen genoemd.

Alex is onderdeel van het ClaudicatioNet wat weer een onderdeel is van het Chronischzorgnet. Om hier onderdeel van uit te maken moet hij aan de nodige eisen voldoen zodat we de kwaliteit van de behandeling hoog houden.

Als aanvulling heeft Alex hierbij ook een opleiding rookstopcoaching gevolgd om (als men daar voor open staat) daar ook begeleiding in te bieden.

Voor een behandeltraject is een verwijzing van de huisarts of vaatchirurg vereist.