Kwaliteit

Kwaliteit

Al onze therapeuten zijn geregistreerd in het BIG-register (Beroepen Individuele gezondheidszorg).

Al onze therapeuten zijn lid van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en onze oefentherapeut bij het VvOCM.

Naast de inschrijving bij het genootschap eisen wij van onze therapeuten dat zij zich inschrijven in het CKR (Centraal Kwaliteitsregister). Met deze inschrijving wordt geëist dat zij zich regelmatig bijscholen en verdiepen om zo de kwaliteit te waarborgen.

Onze gespecialiseerde therapeuten staan ook geregistreerd in de betreffende deelregisters om als verbijzonderd therapeut te mogen werken.

In 2011 hebben wij aangetoond dat wij voldoen aan alle kwaliteitseisen van onze beroepsvereniging en zorgverzekeraars met het behalen van de PLUS-audit van Achmea, Menzis en De Friesland. Wij hebben echter besloten niet verder mee te gaan in het traject van de opvolgaudits aangezien de administratieve last zo sterk toenam, dat die ten koste dreigde te gaan van de zorgkwaliteit die wij voor onze patiënten nastreven.

Buiten de verplichte bijscholingen zijn wij aangesloten bij diverse netwerken waar we ook aan extra scherpe eisen voldoen.

Intervisie

Wij organiseren zelf bijscholingen waarbij wij een casus bespreken of andere specialisten of paramedici uitnodigen om ons bij te scholen of een workshop te geven.

IOF

Al onze fysiotherapeuten zijn lid van een IOF (intercollegiaal overleg fysiotherapie) daarbij volgen wij een jaarprogramma vanuit de beroepsgroep of een zelf samengesteld scholingsprogramma.