Algemeen fysiotherapeut is Klaas al sinds 1984. In 2004 heeft hij zich gespecialiseerd in de revalidatie van patiënten met Astma en COPD. Klaas is aangesloten bij het COPD-netwerk Utrecht; een netwerk van fysiotherapeuten, gericht op het ontwikkelen van oefenprogramma‘s voor Astma- en COPD-patiënten. ‘Bewegen geeft lucht‘ aldus Klaas. In ook heeft hij zich verdiept in de hartrevalidatie en fysiotherapie bij hartfalen omdat hart en longen onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Klaas is alle dagen aanwezig in de praktijk met uitzondering van de woensdag.

BIGnr: 39033125904