Jurjen werkt sinds 2004 als fysiotherapeut en is in maart 2010 afgestudeerd als manueel therapeut volgens het Maitland-concept. Hij richt zijn manuele therapie voornamelijk op hoofdpijn-, nek-, en schouderklachten, al dan niet met uitstraling naar de ledematen. Jurjen begeleidt de stagiairs in de praktijk en volgt daarnaast zelf de opleiding Crafta (Cranio Faciale Therapie). Dit is een tweejarige specialisatie voor kaak-, hoofd-, en aangezichtsklachten. Jurjen is binnen onze praktijk de specialist in neurodynamica. Jurjen is aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.