Jurjen werkt sinds 2004 als fysiotherapeut en is in maart 2010 afgestudeerd als manueel therapeut volgens het Maitland-concept. Hij richt zijn manuele therapie voornamelijk op hoofdpijn-, nek-, en schouderklachten, al dan niet met uitstraling naar de ledematen. Jurjen begeleidt de stagiairs in de praktijk en volgt daarnaast zelf de opleiding Crafta (Cranio Faciale Therapie). Dit is een specialisatie voor kaak-, hoofd-, en aangezichtsklachten. Jurjen is binnen onze praktijk de specialist in neurodynamica. Jurjen is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

BIGnr: 59062072804