Zorgverzekering 2022

Fysiotherapie en uw zorgverzekering in 2022

Het komende jaar verandert er weinig met betrekking tot de vergoedingen voor fysiotherapie.

Nieuw sinds 2020 is de herstelzorg na COVID-19 uit de basisverzekering. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden:

  • Een verwijzing door een medisch specialist of huisarts is vereist.
  • De eerste behandeling dient binnen één maand na verwijzing plaats te vinden.
  • De herstelzorg geldt voor maximaal 6 maanden, als langer zorg nodig is een indicatie voor verlening door een medisch specialist vereist.
  • De patiënt dient toestemming te geven dat behandelgegevens gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek.

De vergoeding voor fysio- en oefentherapie is ingewikkeld. Komt u daar niet goed uit, dan kan uw fysiotherapeut of oefentherapeut u daarmee helpen.

Voor volwassenen zonder chronische indicatie geldt, dat de behandelingen uit de aanvullende verzekering worden betaald.
Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende fysiotherapiebehandelingen zijn opgenomen, is daarom aan te raden.
In de voorwaarden van de aanvullende verzekering van de diverse zorgverzekeraars zitten grote verschillen in de vergoedingen voor fysiotherapie.
Bovendien hebben veel verzekeraars hun voorwaarden gewijzigd. Het kan dus zijn dat uw verzekering in 2019 prima voldeed, maar dat dezelfde verzekering in 2020 minder goed bij u past. Bekijk daarom uw zorgpolis goed, met name de voorwaarden van de aanvullende verzekering!

Bij een chronische indicatie (volgens de zogenaamde lijst Borst) worden de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering betaald (dit is sinds 2012 al zo). Na de 20e behandeling komt u in aanmerking voor vergoeding uit de basisverzekering.

Uitzonderingen

In 2019 is de vergoeding voor COPD veranderd en deze is per 2021 weer aangepast, waar u misschien eerst onbeperkt fysiotherapie kreeg wordt u nu ingedeeld in een klasse die bepaalt hoeveel fysiotherapie u dit jaar krijgt en waarin ook vast staat hoe vaak u dan volgend jaar mag komen. Helaas is dit nogal een lastig verhaal dat bij elke zorgverzekeraar anders geregeld is. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Sinds 2018 is het zo dat u met een verwijzing voor heup- of knie-artrose ook recht heeft op 12 behandelingen uit de basisverzekering (let op dit gaat wel van uw eigen risico af).

Sinds 2017 geldt dat mensen met perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen) nu niet meer de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering nodig hebben maar bij een verwijzing 37 behandelingen per jaar krijgen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen vergoed en als het nodig is, nog 9 behandelingen extra.
Verdere vergoeding uit de basisverzekering is niet meer vanzelfsprekend, met uitzondering van fysiotherapie voor bepaalde aandoeningen.
N.B. Vóór 1 januari kunt u uw huidige verzekering opzeggen. U hebt dan tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw behandelend fysiotherapeut.