Zorgverzekering 2018

Fysiotherapie en uw zorgverzekering in 2018

Het komende jaar verandert er weinig met betrekking tot de vergoedingen voor fysiotherapie.

De vergoeding voor fysio- en oefentherapie is ingewikkeld. Komt u daar niet goed uit, dan kan uw fysiotherapeut of oefentherapeut u daarmee helpen.

Voor volwassenen zonder chronische indicatie geldt, dat de behandelingen uit de aanvullende verzekering worden betaald.
Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende fysiotherapiebehandelingen zijn opgenomen, is daarom aan te raden.
In de voorwaarden van de aanvullende verzekering van de diverse zorgverzekeraars zitten grote verschillen in de vergoedingen voor fysiotherapie.
Bovendien hebben veel verzekeraars hun voorwaarden gewijzigd. Het kan dus zijn dat uw verzekering in 2016 prima voldeed, maar dat dezelfde verzekering in 2017 minder goed bij u past. Bekijk daarom uw zorgpolis goed, met name de voorwaarden van de aanvullende verzekering!

Bij een chronische indicatie (volgens de zogenaamde lijst Borst) worden de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering betaald (dit is sinds 2012 al zo). Na de 20e behandeling komt u in aanmerking voor vergoeding uit de basisverzekering.

In 2013 is de classificatie voor COPD aangepast zodat nu ook mensen met Gold klasse 2 voor chronische fysiotherapie in aanmerking komen.

Nieuw in 2017 is dat mensen met perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen) nu niet meer de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering nodig hebben maar bij een verwijzing 37 behandelingen per jaar krijgen.

Nieuw in 2018 is dat u met een verwijzing voor heup- of knie-arhtrose ook recht heeft op 12 behandelingen uit de basisverzekering (let op dit gaat wel van uw eigen risico af).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen vergoed en als het nodig is, nog 9 behandelingen extra.
Verdere vergoeding uit de basisverzekering is niet meer vanzelfsprekend, met uitzondering van fysiotherapie voor bepaalde aandoeningen.
N.B. Vóór 1 januari kunt u uw huidige verzekering opzeggen. U hebt dan tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw behandelend fysiotherapeut.